jueves, 13 de mayo de 2010

GRAELLA LECTOESCRIPTURA

Hola a totes, per a començar penjo un resum de la graella de lectoescriptura que hem elaborat entre totes en el seminari.

ACTIVITATS
RECURSOS
ESTR. METODOL
BIBLIOGRAFIA

1. iniciació lectura i escriptura

1.1 lletres
Consciència fonològica: identificació (assenyalar, esborrar, col·locar, punxar,...)
Programa de consciència metodològica.

Programes informàtics.

Programa l’ESTEL. Ed. Eumo
Utilitzar referents significatius.

Utilitzar el contrast dels elements

Utilitzar el gest per reforçar el so.
Conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura. Teoría, evaluación e intervención. Ed. Síntesis

Guia didàctica d’Ansa per ansa

1.2 Paraules

1.2.1 síl·labes

- mixtes

- inverses

- sinfons


Quines

Dòminos

Jocs d’omissió de síl·labes (menjasons)

Memoris

Confeccionar paraules a partir de síl·labes

Dictats muts

Lectura de paraules en sèries tancades

Completar els buits

Discriminar entre síl·labes directes i síl·labes inverses oralment i de forma escrita

Lectura de paraules que comencin amb la mateixa síl·laba inversa

Lectura de paraules amb síl·labes inverses variades
PCF

L’ESTEL. Ed. Eumo

Dictats muts (Vicens Vives)

Lletres mòbils
Graduació de les dificultats: mixtes à inverses à sinfons

discriminar la síl·laba amb paraules monosíl·labes, després s’introdueix les paraules bisíl·labes que tinguin la síl·laba al principi.

Discriminar visual i auditivament. Cal identificar abans d’introduir els exercicis de escriptura i lectura
Oposicions fonològiques

1.3 Frases
Seqüències temporals

Ordenar frases

Descobrir la paraula que manca o la frase

Escriure frases a partir d’imatges

Posar títols

Invenció de frases a partir de dues o tres paraules

Associar oracions a dibuixos, objectes, fotografies,...

Col·locar diferents paraules als buits

Fer el que diu la frase

Escriptura de frases partint de les paraules desordenades

Fer frases a partir d’expressions orals


Ensenyem a parlar

Parlem Vicens Vives

Edu. 365 (petites històries)

Loto d’accions

Seqüències temporals
Activitats amb diferents agrupacions

Partir de situacions significatives

Funcionalitat

Afegir l’anticipació i descobriment a partir d’un probable significat


En la mente. Marc Montfort ed. ethna

1.4 Text
Llibre viatger

Ordenar històries curtes, aconteixements, descripcions..(l’adult els ordena primer i el nin llegeix. Després el nin les ha de reconstruir).

Fer llistats, menús, horaris

Fer rodolins

Treballar dites, endevinalles, embarbussaments, poemes,i altres tipus de text..

Anticipació del tipus de text segons les característiques (format, llargària, ..)
Seqüències temporals

Quadernet en blanc on participen el nin, les famílies i la mestra.

Tipus de text: notícies, circulars, receptes, anuncis, instruccions, contes, poesies,...
Activitats amb diferents agrupacions

Partir de situacions significatives

Funcionalitat

Afegir l’anticipació i descobriment a partir d’un probable significat


Gramàtica de la fantasia. G. Rodari.

2. Lectura i comprensió lectora
Percepció.

Eixamplar el camp visual:

- Targetes amb finestres

- Mots ordenats de mes curts a més llargs

- Columnes que s’eixamplen. El text es disposa en forma de dues columnes que s’eixamplen de mica en mica.

Reduir el nombre de fixacions

- columnes de text

- eslàlom

- textos en forma de Y, Z o V

Desenvolupar la discriminació i l’agilitat visual

- mots repetits

- buscar mots

- buscar diferències i semblances

Percebre els aspectes més significatius (moviments dels ulls, velocitat, ..)

Memòria

- retenir mots: verificar si apareixen o utilitzar-los per completar un text

- comparar frases

- encadenar mots

- memoris

Anticipació

Predicció

Observació ( tipus de lletres, índex, subtítols,...)

Anticipació ( a partir de les fotografies, títols, negretes, ..)

Cop d’ull

Fullejar, dir de què tracta un text, escollir un títol,

Lectura atenta

Buscar informació específica

Inferència

Idees principals

Estructura i forma

Llegir entre línies


Premsa

Literatura

reàlies

Material de consulta

Llibres de text

Escrits d’alumnes
Lectura intensiva i extensiva

Oralització o en veu alta

Silenciosa

Individual i col·lectiva
LECTOR. Ed. Nadal

Lluna Clara.

Entrenem la lectura (?)

Ensenyar llengua: Daniel Cassany. Ed Grao

( trobarem informació sistematitzada molt interessant, activitats, etc)

3. Escriptura

3.1 Estructuració semàntico- sintàctic
Classificació de paraules morfològicament

Construcció de frases amb ajuda de símbols (cada grup de paraules té un símbol)

Ordenar frases

Escriure frases amb ajuda de material com pugui ser cartonets en blanc.

Treballar amb les activitats esmentades a l’apartat de lectura

dictats
Ensenyem a parlar

El cuc parlant . ed. Eumo

El tren de las palabras. Ed. CEPE

SPC (sistema pictogràfic de comunicació)

Material de Pilar Fitor
Activitats amb diferents agrupacions

Partir de situacions significatives

Funcionalitat

Treballar el significat de les paraules per aconseguir que ho percebin com a una unitat


Material d’Aitor Z.

3.2 Ortografia
Tenir models visuals amb les normes que es treballen, tant sobre la seva taula com exposat al plafó de l’aula.

Identificar dins diferents textos l’aplicació de les normes

Dictats senzills on es puguin aplicar les normes

Aplicació de les activitats dels quadernets propis d’ortografia.


Ortografia. Ed cruïlla

Altres editorials

4. Avaluació
Inicial: proves

Contínua: amb observació directe, i seleccionar algunes produccions significatives per dur un seguiment de l’avaluació

Final: proves
IAQSE

Pàgina web “hort des fasseres

TALEC

PROLEC

Test de comprensió lectora en català (Margarida Artal, Lídia Flaqué) ed. Oikos-tau, s.a.

Materials elaborats pel centre
S’ha de tenir en compte la necessitat de la coordinació amb els tutors i altres especialistesPodeu anar fent les vostes aportacions, tant metodològiques com de recuros.
Antònia

1 comentario:

  1. hola soc mestra d'ALL, podrieu enviar-me la graella? el meu correu es uvi10@hotmail.com

    ResponderEliminar